Etikety na CD - Ceník

 

Etikety na CD 118/41 mm, lesklé, bílé, 2 etikety, 2 proužky, 25ks

Etikety na CD 118/41 mm, A4, lesklé, bílé, 2 etikety, 2 proužky, 160g/m2, baleno po 25ks, pro inkoustové tiskárny
 

Etikety na CD 113/37 mm, A4, lesklé, bílé, 3 etikety, 10 ks

Etikety na CD 113/37 mm, A4, lesklé, bílé, 3 etikety, 160g/m2, baleno po 10ks, pro inkoustové tiskárny
 

Etikety na CD 113/37 mm, A4, lesklé, bílé, 3 etikety, 25ks

Etikety na CD 113/37 mm, A4, lesklé, bílé, 3 etikety, 160g/m2, baleno po 25ks, pro inkoustové tiskárny
 

Etikety na CD 118/41 mm, matné, bílé, 2 etikety, 2 proužky, 10ks

Etikety na CD 118/41 mm, A4, matné, bílé, 2 etikety, 2 proužky, 140g/m 2, baleno po 10ks, pro inkoustové a laserové tiskárny
 

Etikety na CD 118/41 mm, matné, bílé, 2 etikety, 2 proužky, 25ks

Etikety na CD 118/41 mm, A4, matné, bílé, 2 etikety, 2 proužky, 140g/m2, baleno po 25ks, pro inkoustové a laserové tiskárny
 

Etikety na CD 113/37 mm, A4, matné, bílé, 3 etikety, 10ks

Etikety na CD 113/37 mm, A4, matné, bílé, 3 etikety, 140g/m2, baleno po 10ks, pro inkoustové a laserové tiskárny
 

Etikety na CD 113/37 mm, A4, matné, bílé, 3 etikety, 25ks

Etikety na CD 113/37 mm, A4, matné, bílé, 3 etikety, 140g/m2, baleno po 25ks, pro inkoustové a laserové tiskárny
 

Etikety na CD 118/41 mm, matné, bílé, 2 etikety, 4 proužky, 10ks

Etikety na CD 118/41 mm, A4, matné, bílé, 2 etikety, 4 proužky, 140g/m 2, baleno po 10ks, pro inkoustové a laserové tiskárny
 

Etikety na CD 118/41 mm, matné, bílé, 2 etikety, 4 proužky, 25ks

Etikety na CD 118/41 mm, A4, matné, bílé, 2 etikety, 4 proužky, 140g/m 2, baleno po 25ks, pro inkoustové a laserové tiskárny
 

Etikety na CD 78/18 mm, A4, matné, bílé, 6 etiket, 10ks

Etikety na CD 78/18 mm, A4, matné, bílé, 6 etiket, 140g/m2, baleno po 10ks, pro inkoustové a laserové tiskárny
 

Etikety na CD 78/18 mm, A4, matné, bílé, 6 etiket, 25ks

Etikety na CD 78/18 mm, A4, matné, bílé, 6 etiket, 140g/m2, baleno po 25ks, pro inkoustové a laserové tiskárny
 

Etikety na CD 78 x 55 mm, matné, bílé, 8 etiket, CD-R card, 10ks

Etikety na CD 78 x 55 mm, A4, matné, bílé, 8 etiket, CD-R card, 140g/m 2, baleno po 10ks, pro inkoustové a laserové tiskárny
 

Etikety na CD 78 x 55 mm, matné, bílé, 8 etiket, CD-R card, 25ks

Etikety na CD 78 x 55 mm, A4, matné, bílé, 8 etiket, CD-R card, 140g/m 2, baleno po 25ks, pro inkoustové a laserové tiskárny
 

Etikety na CD 78 x 58 mm, matné, bílé, 8 etiket, CD-R card, 10ks

Etikety na CD 78 x 58 mm, A4, matné, bílé, 8 etiket, CD-R card, 140g/m 2, baleno po 10ks, pro inkoustové a laserové tiskárny
 

Etikety na CD 78 x 58 mm, matné, bílé, 8 etiket, CD-R card, 25ks

Etikety na CD 78 x 58 mm, A4, matné, bílé, 8 etiket, CD-R card, 140g/m 2, baleno po 25ks, pro inkoustové a laserové tiskárny